Trung Tâm Phát Triển Sự Nghiệp về Chăm Sóc và Giáo Dục Thời Thơ Ấu ở Oregon (OCCD)

Trang web mới của chúng tôi đang được dịch sang tiếng Việt và sẽ sớm được đưa ra thị trường.
Vui lòng xem dưới đây về các nguồn lực và mẫu đơn hiện có bằng tiếng Việt.

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ OREGON

Các bước Đăng Ký Oregon là một chuỗi gồm mười hai bước dựa trên việc đào tạo và giáo dục trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ. Các bước đăng ký:

 • Quảng bá nghề chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ trong khi công nhận bạn là một người chuyên nghiệp.
 • Nhận biết việc đào tạo và giáo dục của bạn liên quan đén việc chăm sóc và giáo dục trẻ em.
 • Cung cấp một lộ trình cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai của bạn.
 • Mở ra cánh cửa kiếm tiềnn liên quan đến Bước đăng ký của bạn (Tỷ lệ & Học Bổng nâng cao). 
 • Kết nối bạn với những người khác quan tâm đến trẻ em và gia đình.

ĐĂNG KÝ BƯỚC ĐĂNG KÝ OREGON

Sử dụng Ứng Dụng Bước Đăng Ký Oregon để đăng ký một bước mới hoặc cao hơn trên Cơ Quan Đăng Ký. Bạn sẽ nhận dược chứng chỉ cho thấy Bước Đăng Ký Oregon mà bạn đạt được dựa trên đánh giá về quá trình đào tạo và giáo dục của bạn. Nhóm Đăng Ký Oregon của chúng tôi sẽ trao cho bạn bước cao nhất có thể.

Làm theo tất cả các hướng dẫn trên ứng dụng để đảm bảo đơn đăng ký của bạn được hoàn chỉnh khi được gửi.

Các ứng dụng không hoàn chỉnh sẽ được trả lại. Các đơn đăng ký từng bước mất khoảng 45 ngày làm việc để xử lý.

Cách để đăng ký Bước Đăng Ký Oregon:

 1. Đọc toàn bộ phần “Các Bước Đăng Ký Oregon” của trang này trước khi tiếp tục.
 2. Sao chép tài liệu đào tạo và giáo dục của bạn (chứng chỉ đào tạo, bảng điểm đại học và/hoặc chứng chỉ bằnng cấp).
 3. Hoàn thành đơn Đăng Ký Bước Oregon.
 4. Gửi bản sao đơn đăng ký của bạn qua thư đến:

PSU-OCCD
ATTN: Oregon Registry
PO BOX 751
Portland, OR 97207-0751

Cần giúp đỡ? Hẹn gặp với người giới thiệu và Nguồn Lực Chăm Sóc Trẻ Em Oregon tại địa phương của bạn. Để tìm Tài Nguyên Chăm Sóc Trẻ Em Oregon gần bạn, hãy truy cập triwou.org/projects/ccccrr hoặc gọi 800-342-6712.

BA CÁCH PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGHIỆP

Mỗi Bước trên Cơ Quan Đăng Ký thể hiện sự phát triển chuyên nghiệp thông qua đào tạo và giáo dục. Cơ Quan Đăng Ký công nhận ba cách để phát triển nghề nghiệp. Các lộ trình là những cách khác nhau mà bạn có thể tiến lên trên Cơ Quan Đăng Ký, tùy thuộc vào mục tiêu nghề nghiệp ngắn hạn và dài hạn của bạn:

 1. Lộ trình cấp bằng hoặc chứng chỉ.
 2. Một lộ trình tín chỉ khóa học đại học.
 3. Một lộ trình đào tạo dựa vào cộng đồng.

Tìm hiểu thêm về đào tạo và giáo dục cần thiết cho từng Bước Đăng Ký Oregon bằng cách tải xuống tài liệu Các Bước Đăng Ký Oregon.

ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Chúng tôi đặt ra cá tiêu chuẩn về đào tạo và giáo dục được chấp nhận trong hệ thống giáo dục và chăm sóc trẻ thơ của Oregon. Có hai điều quan trọng cần biết về những gì được coi là đào tạo và giáo dục trong hệ thống:

 1. Nó phải liên kết với Oregon’s Core Knowledge Categories. (Danh Mục Kiến Thức của Oregon)
 2. Nó phải đáp ứng Training and Education Criteria. (Tiêu Chí Đào Tạo và Giáo Dục)

ĐĂNG KÝ OREGON TRỰC TUYẾN

Bước Đăng Ký Oregon Trực Tuyến (Oregon Registry Online ORO) là một cơ sở dữ liệu lưu trữ chương trình đào tạo và giáo dục dành cho các chuyên gia giáo dục và chăm sóc trẻ thơ của Oregon. ORO giúp bạn đáp ứng các yêu cầu hệ thống như nhu cầu cấp phép của Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em và tính đủ điều kiện của Chương Trình Giá Nâng Cao của Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh. Bạn cũng có thể sử dụng ORO để tạo ra một hồ sơ chính thức về đào tạo và giáo dục của bạn, được gọi là Tuyên Bố Phát Triển Chuyên Nghiệp.

Đăng nhập hoặc tạo tài khoản tại my.oregonregistryonline.org.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGHIỆP CỦA BẠN

ORO hoạt động giống như một tài khoản tiết kiệm. Đào tạo và giáo dục của bạn được “gửi” vào tài khoản của bạn, dược gọi là myORO. Bạn có thể đăng nhập vào myORO để xem chương trình đào tạo và giáo dục đã được gửi và tải xuống Tuyên Bố Phát Triển Chuyên Nghiệp. Tuyên Bố Phát Triển Chuyên Nghiệp:

▪ Giúp bạn hoạch định nhu cầu đào tạo và giáo dục trong tương lai. Tải xuống và hoàn thành professional development plan (kế hoạch phát triển nghề nghiệp) của riêng bạn và xem sample plan (kế hoạch mẫu) nếu bạn muốn.

▪ Cho phép bạn đảm bảo hồ sơ đào tạo và giáo dục của bạn là chính xác và cập nhật. Liên hệ với chúng tôi để báo cáo bất kỳ hồ sơ không chính xác hoặc thiếu.

NỘP BẢN ĐÀO TẠO & GIÁO DỤC CỦA BẠN

Tải tài liệu của bạn trực tiếp lên myORO hoặc gửi bản sao qua thư cùng với ORO Training Cover Sheet. (Tờ Bìa Đào Tạo ORO)

NỘP BẢN ĐÀO TẠO & GIÁO DỤC CHO MỘT VĂN PHÒNG CHĂM SÓC TRẺ EM

Nếu bạn đang nộp hồ sơ đào tạo và giáo dục để chuẩn bị cho chuyến thăm cấp phép của Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em, vui lòng gửi nó ít nhất 30 ngày trước chuyến thăm của bạn. Bạn có thể đăng nhập vào myORO để kiểm tra số giờ đào tạo hàng năm của mình để được cấp phép. 

Nếu bạn đang gửi chương trình đào tạo và giáo dục cho một người khác, vui lòng sủ dụng ORO Training Cover Sheet (Tờ Bìa Đào Tạo ORO) duy nhất cho mỗi người và đảm bảo thông tin của họ là chính xác.

Với tư cách là Giám Đốc Trung Tâm hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Gia Đình được chứng nhận, bạn có thể xem chương trình đào tạo và giáo dục được gửi tới ORO cho nhân viên tại cơ sở của bạn trên “Nhật Ký Đào Tạo và Trình Độ Nhân Viên” (do Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em Gửi Nhật Ký Trình Độ và Đào Tạo Nhân Viên 120 ngày trước khi gia hạn giấy phép, hoặc có sẵn theo yêu cầu từ chuyên gia cấp phép của bạn. Bạn cũng được hoan nghênh gọi cho chúng tôi để thảo luận về đào tạo và giáo dục được gửi cho ORO.

CHƯƠNG TRÌNH TỶ LÊ NÂNG CAO (ERP)

Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh giúp các bậc cha mẹ đủ điều kiện trả tiền giữ trẻ. Các chuyên gia chăm sóc và giáo dục trẻ em chăm sóc con cái của họ có thể nhận được mức lương cao hơn bằng cách đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo nhất định. Chương Trình Tỷ Lệ Nâng Cao chứng nhận các nhà cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn này. 

Đăng Ký Trực Tuyến (Apply Online) hoặc với Ứng Dụng Chương Trình Tỷ Lệ Nâng Cao. (Enhanced Rate Program Application)

Để được đào tạo hoặc trợ giúp về Danh Sách DHS, vui lòng liên hệ với Người Giới Thiệu và Tài Nguyên Chăm Sóc Trẻ Em tại địa phương của bạn. Để tìm Tài Nguyên Chăm Sóc Trẻ Em và Giới Thiệu gần bạn, hãy truy cập triwou.org/projects/ccccrr hoặc gọi 800-342-6712.

Để được trợ giúp về tỷ giá và khoản thanh toán, vui lòng liên hệ với Bộ Phận Thanh Toán Trực Tiếp của DHS theo số 800-699-9074.

Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh của Oregon tài trợ cho Chương Trình Tỷ Lệ Nâng Cao.

HỌC BỔNG THỜI THƠ ẤU SỚM BETTY GRAY

Học Bổng Thời Thơ Ấu Sớm Betty Gray hỗ trợ sự phát triển của chất lượng chăm sóc trẻ em ở Oregon bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính để đào tạo và giáo dục cho các chuyên gia chăm sóc và giáo dục trẻ em làm việc trong các chương trình chăm sóc trẻ gia đình, chăm sóc trẻ trung tâm, Head Start, và trước / sau giờ học của Oregon. 

Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ học bổng, bạn phải:

 • Đang ở Đăng Ký Oregon Bước 1 trở lên. Nếu bạn chưa có Bước nào, bạn sẽ nhận được đánh giá tự động cho Bước 1 hoặc 2 khi bạn đăng ký Học Bổng Thời Thơ Ấu Sớm Betty Gray.
 • Làm việc trực tiếp với trẻ em ít nhất 20 giờ một tuần tại một cơ sở giữ trẻ được cấp phép (Chứng Nhận hoặc Đăng Ký) của Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em Oregon.
 • Xác định các mục tiêu chuyên môn hoặc đào tạo cụ thể phù hợp với các mục tiêu của chương trình học bổng. 

Học bổng được trao dựa trên Bước Đăng Ký Oregon.

Tại Bước 1 – 8.5, bạn có thể đăng ký:

 • Phí đăng ký hội nghị
 • Phí đăng ký đào tạo theo nhóm thuần tập
 • Học Phí Cao Đẳng Cộng Đồng Oregon ( Chúng tôi phải nhận đơn đăng ký của bạn trước ngày 9 tháng 6 [PCC ngày 27 tháng 5] cho Mùa hè năm 2021)
 • Phiên âm của Đại Học Cộng Đồng Oregon
 • Phí đăng ký Giấy Chứng Nhận Phát Triển Trẻ

Ở Bước 1-12, bạn có thể đăng ký:

 • Dịch/Đánh Giá Bằng Cấp
 • Phí Chứng Nhận Đăng Ký Oregon
 • Hoàn lại tiền cho Quan Sát Chứng Nhận Đăng Ký Oregon

Tại Bước 9-12, bạn có thể đăng ký:

 • Phí đăng ký đào tạo Nhóm Thuần Tập Nâng Cao

Nộp đơn trực tuyến với Đơn Xin Học Bổng Thời Thơ Ấu Sớm Betty Gray. (Betty Gray Early Childhood Scholarship Application)

Quỹ Tài Trợ Phát Triển Tuổi Thơ Betty Gray của Quỹ Cộng Đồng Oregon cung cấp tài trợ cho Học Bổng Thời Thơ Ấu Sớm Betty Gray.

TÀI NGUYÊN

CÁC ĐƠN TỪ

Bước Đăng ký Oregon

Các phần nâng cấp tự nguyện

Các Chương trình Học bổng

 • Đơn xin (Học bổng Giáo dục Sớm Betty Gray)

Đăng Ký Trực Tuyến Oregon (ORO)

Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em