Search Google Appliance


Chào mừng bạn đến với Văn Phòng Đa Dạng & Hòa Nhập Toàn Cầu

Sự đa dạng và hòa nhập tại PSU được hoan nghênh và hỗ trợ bởi một văn phòng trung tâm mới gọi là Văn Phòng Đa Dạng & Hòa Nhập Toàn Cầu, vốn bao gồm cả Văn Phòng Bình Đẳng & Tuân Thủ và Văn Phòng Hỗ Trợ Đa Dạng.

Chúng tôi tiếp bước tầm nhìn của một ngôi trường thấm nhuần cam kết thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập; nơi mà giảng viên, nhân viên và sinh viên nhìn nhận sự đa dạng như là một phần không thể thiếu trong thành tích học tập; nơi mà sự giao tiếp cởi mở và phong phú luôn diễn ra hàng ngày; và nơi mà mọi khác biệt về văn hóa được hoan nghênh và chấp nhận.

Những Gì Chúng Tôi Làm

Văn Phòng Đa Dạng & Hòa Nhập Toàn Cầu cung cấp dịch vụ hỗ trợ, thông tin và tư vấn cho cộng đồng trường Đại học Portland State về cách làm việc để giúp cho khuôn viên trường của chúng tôi trở thành nơi thân thiện với tất cả mọi người. Chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong ban lãnh đạo nhà trường để thúc đẩy sự bình đẳng và hòa nhập. Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc hợp tác với mọi văn phòng, chương trình, bộ phận, lãnh đạo trường và cộng đồng trong nước và quốc tế trong việc thúc đẩy hơn nữa kế hoạch chiến lược của trường đại học liên quan đến thành tích xuất sắc toàn cầu.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI:

Sứ mệnh của GDI là tạo ra một môi trường học tập tích cực luôn hoan nghênh tính đa văn hoá, xây dựng quan hệ hợp tác, thúc đẩy sự bình đẳng và hỗ trợ toàn bộ cộng đồng của trường.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI:

Tầm nhìn của GDI là thúc đẩy mang lại sự đa dạng về giá trị cho trường bằng cách giúp tạo ra một môi trường đại học có sự hòa nhập và tôn trọng văn hóa.

 

Liên hệ 

Mẫu đơn liên hệ Contact form  | v: 503.725.5919 |diversity@pdx.edu | Đến gặp chúng tôi: 1600 SW 4th Ave, Suite 830, Portland OR 97207


Địa chỉ thư tín: Portland State University, ODI, PO Box 751, Portland, OR 97207-0751