Search Google Appliance


Chào mừng bạn đến khuôn viên trường của chúng tôi

Sự đa dạng sinh viên là một phần quan trọng của những gì đã khiến cho Đại Học Portland State trở thành cộng đồng giáo dục năng động và bền vững.

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn

Những người bạn gặp trên khắp khuôn viên trường — trong các lớp học, kí túc xá, dịch vụ tư vấn, dịch vụ sinh viên, cộng đồng trung tâm thành phố và xa hơn nữa – luôn tận tâm giúp bạn có được trải nghiệm về sự chào đón và thành công tại trường đại học. Chúng tôi luôn nỗ lực phục vụ sinh viên đa dạng về chủng tộc, giới tính, dân tộc, văn hóa, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, quan điểm chính trị, nền tảng quân sự, nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân hoặc tình trạng khuyết tật.

Đừng ngần ngại Liên hệ với chúng tôi nếu bạn không thể tìm thấy những điều mình cần.

 

Đơn Xin Học Bổng Bình Đẳng

Mục đích của Học Bổng Bình Đẳng là nhằm thu hút sinh viên ưu tú từ các nền tảng và kinh nghiệm khác nhau, kể cả nền tảng chủng tộc và dân tộc vốn thuộc nhóm dân tộc thiểu số trong môi giáo dục đại học. Các Sinh Viên Nhận Học Bỗng Bình Đẳng của Đại học Portland State luôn duy trì thứ hạng tốt, đóng góp cho môi trường học tập của trường, và chia sẻ những thế mạnh riêng và các quan điểm khác nhau của họ thông qua việc tham gia vào các hoạt động tại trường và dịch vụ cộng đồng.

Nhấn vào đây để truy cập mẫu đơn: Mẫu đơn thuộc dạng pdf có thể điền vào, bạn có thể nhập nội dung trực tiếp vào mẫu đơn và in ra.  EAS Application 2012-2013 Fillable.pdf

 

Các Nhóm Sinh Viên

Sinh viên trường Portland State luôn đa dạng, quan tâm đến cộng đồng, thuộc đa văn hóa và sáng tạo. Những nhóm sinh viên của chúng tôi đã phản ánh rõ nét về điều đó. Hãy xem qua danh sách Nhóm Sinh Viên mới nhất của trường. Nếu bạn không nhìn thấy nhóm mong muốn, xin liên hệ với Văn Phòng Hoạt Động Sinh Viên và Chương trình Lãnh Đạo (SALP) để tìm hiểu xem liệu có nhóm nào phù hợp với sở thích của bạn vừa mới hình thành hoặc để tìm hiểu cách tự bắt đầu một nhóm mới.

 

Nguồn Lực Đa Dạng Khắp Khuôn Viên Trường

Sự Đa dạng Trong Chương trình Giảng dạy