Search Google Appliance


Văn Phòng Hỗ Trợ Đa Dạng

Chúng tôi nhận thấy rằng tính đa dạng sẽ giúp tối ưu hóa tiềm năng của mọi người về khả năng sáng tạo, đổi mới, thành tích giáo dục xuất sắc và phục vụ đáng kể cho cộng đồng.

Chúng tôi vinh danh, tôn trọng, chào đón và đánh giá cao những đóng góp và quan điểm riêng của mọi sinh viên, giảng viên, nhân viên, tình nguyện viên và các cộng đồng trong nước và quốc tế của chúng tôi. Tính đa dạng bao gồm tuổi tác, văn hóa, tình trạng khuyết tật, giới tính, nhận dạng giới tính, nguồn gốc quốc gia, nền tảng quân sự, tình trạng hôn nhân, tầng lớp xã hội, màu da, chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục và tư tưởng đa chiều.

 

Đơn Xin Học Bổng Bình Đẳng

Mục đích của Học Bổng Bình Đẳng là nhằm thu hút sinh viên ưu tú từ các nền tảng và kinh nghiệm khác nhau, kể cả nền tảng chủng tộc và dân tộc vốn thuộc nhóm dân tộc thiểu số trong môi trường giáo dục đại học. Các Sinh Viên Nhận Học Bổng Bình Đẳng của Đại Học Portland State luôn duy trì thứ hạng tốt, đóng góp cho môi trường học tập của trường, và chia sẻ những thế mạnh riêng cũng như các quan điểm khác nhau của họ thông qua việc tham gia vào các hoạt động tại trường và dịch vụ cộng đồng.

Nhấn vào đây để truy cập mẫu đơn: Mẫu đơn thuộc dạng pdf có thể điền vào, bạn có thể nhập nội dung trực tiếp vào mẫu đơn và in ra.  EAS Application 2012-2013 Fillable.pdf 

 

Gặp Gỡ Các Đối Tác Cộng Đồng Của Chúng Tôi: